CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI TÌNH CŨ KHI MỚI CƯỚI TÔI NỬA THÁNG

2
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI TÌNH CŨ KHI MỚI CUỐI TÔI NỬA THÁNG
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI TÌNH CŨ KHI MỚI CUỐI TÔI NỬA THÁNG

CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI TÌNH CŨ KHI MỚI CƯỚI TÔI NỬA THÁNG

Người ta cứ nói, gái hơn 2 trai hơn 1 là điều tốt đẹp trong hôn nhân tình yêu. Quả thực chuyện chúng tôi cũng như vậy nếu như không có chuyện chồng ngoại tình với tình cũ khi mới trải qua 15 ngày hôn nhân.

  Anh ấy 28 tuổi, tôi hơn chồng 2 tuồi. Chúng tôi vừa cưới nhau được gần 1 tháng. Đáng lẽ đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng với tôi thì lại thấy mình đau khổ khi chịu cảm giác bị phản bội. Cưới tôi được nửa tháng thì anh đi cả đêm không về. Rồi sau đó anh th