thamtuchuyennghiep

[section label=”Trang chu” bg=”4754″ bg_color=”rgb(245, 245, 245)” bg_pos=”18% 0%” padding=”59px” padding__sm=”0px” padding__md=”46px” height=”304px” height__sm=”257px” height__md=”230px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI

Công ty dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dich vu” padding=”18px” padding__sm=”8px” height=”0px” height__sm=”0px” margin=”-32px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px 0px”]

DANH MỤC DỊCH VỤ

[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(214, 64, 60)”]

[/section]
[section label=”Danh muc dv”]

[row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”4802″ img_width=”401″ pos=”center”]

Dịch vụ xác minh lý lịch cá nhân, điều tra nhân sự

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”4811″ img_width=”400″ pos=”center”]

Điều tra chống gian lận nội bộ doanh nghiệp

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”4817″ img_width=”400″ pos=”center”]

Điều tra, thu thập thông tin đối thủ, nhà cung cấp, đối tác

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”4804″ img_width=”400″ pos=”center”]

Điều tra ngoại tình, điều tra tiền hôn nhân

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”4813″ img_width=”400″ pos=”center”]

Xác minh công nợ và khả năng trả nợ

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”4816″ img_width=”400″ pos=”center”]

Điều tra gian lận bảo hiểm và tín dụng

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner_grid spacing=”collapse” height=”550″ visibility=”hidden”]

[col_grid span=”4″ span__sm=”14″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”500px” bg=”1342″ bg_pos=”65% 63%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1239″ width=”20″]

[gap height=”10px”]

DỊCH VỤ XÁC MINH LÝ LỊCH CÁ NHÂN

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1359″ bg_pos=”76% 17%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”15″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1240″ width=”20″]

[gap height=”10px”]

ĐIỀU TRA CHỐNG GIAN LẬN NỘI BỘ CÔNG TY

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1360″ bg_pos=”67% 33%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1241″ width=”20″]

[gap height=”10px”]

ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH, NHÀ CUNG CẤP, ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1361″ bg_pos=”72% 17%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1255″ width=”20″]

[gap height=”10px”]

CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, XÂM PHẠM QUYỀN SHTT

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1364″ bg_pos=”67% 33%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1256″ width=”20″]

[gap height=”10px”]

XÁC MINH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1365″ bg_pos=”9% 36%”]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1257″ width=”20″]

[gap height=”10px”]

ĐIỀU TRA GIAN LẬN BẢO HIỂM VÀ TÍN DỤNG

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[row visibility=”hidden”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”1342″ image_height=”200px” image_size=”large” image_hover=”overlay-add-50″]

DỊCH VỤ XÁC MINH LÝ LỊCH CÁ NHÂN

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”push” img=”1361″ image_height=”200px” image_size=”large”]

CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, XÂM PHẠM SHTT

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”1359″ image_height=”200px” image_size=”large”]

ĐIỀU TRA CHỐNG GIAN LẬN NỘI BỘ CÔNG TY

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”push” img=”1364″ image_height=”200px” image_size=”large”]

XÁC MINH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”push” img=”1360″ image_height=”200px” image_size=”large”]

ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH…

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”push” img=”1365″ image_height=”200px” image_size=”large”]

ĐIỀU TRA GIAN LẬN BẢO HIỂM VÀ TÍN DỤNG

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[section label=”Ve chung toi” bg_color=”rgb(44, 46, 53)” padding=”17px” padding__sm=”0px” height__sm=”0px” margin=”-14px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px 0″ video_visibility=”visible”]

[page_header style=”simple” type=”subnav” align=”center” title=”VỀ CHÚNG TÔI” title_size=”small” nav_style=”line-bottom” nav_case=”lowercase” bg_size=”original”]

[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(214, 64, 60)”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”146px” height__md=”412px” bg=”4822″ bg_size=”original” hover=”grayscale”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

thám tử yuki

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THÁM TỬ YUKI

Thám tử Ỵuki tự hào là công ty thám tử tư chuyên nghiệp, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam chuyên cung cấp thông tin, giải pháp điều tra, giám sát và hỗ trợ cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp thông tin, dịch vụ điều tra, giám sát tin cậy số 1 của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Thám tử Yuki tự tin cung cấp các giải pháp, công cụ hỗ trợ thiết thực giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác, phù hợp trong việc điều hành doanh nghiệp.

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”14px”]

[page_header style=”simple” type=”subnav” text_color=”dark” align=”center” title=”ĐỘI NGŨ THÁM TỬ” title_size=”small” nav_style=”line-bottom” nav_case=”lowercase” bg_size=”original”]

[divider align=”center” width=”100px” color=”rgb(214, 64, 60)”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[gap height=”10px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[gap height=”10px”]

[/col]

[/row]
[ux_slider style=”focus” freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_size=”normal” nav_color=”dark” bullet_style=”dashes-spaced”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”]

[team_member img=”2616″ name=”Trần Ngọc Tú” title=”Thám tử” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”66″ image_hover=”grayscale” text_size=”small”]

Xem chi tiết

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”4764″ style=”default” name=”Đỗ Văn Đức” title=”thám tử” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”66″ image_hover=”grayscale” text_size=”small”]

Xem chi tiết

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”4766″ name=”Đức Huy” title=”thám tử” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”66″ text_size=”small”]

Xem chi tiết

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”4767″ name=”Nguyễn Minh Thành” title=”thám tử” icon_style=”small” image_height=”100%” image_width=”66″ text_size=”small”]

Xem chi tiết

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[gap height=”15px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

[divider align=”center” width=”90px” color=”rgb(214, 64, 60)”]

[gap]

[ux_slider]

[ux_banner height=”200px” slide_effect=”fade-in” bg=”119″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.68)” bg_pos=”79% 68%”]

[text_box width=”78″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[testimonial image=”4772″ image_width=”167″ name=”Khách hàng”]

Tôi đã sử dụng dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp của Thám tử Yuki. Họ thật sự là các chuyên gia tốt nhất về lĩnh vực này. Xin cám ơn vì đã giúp doanh nghiệp của tôi vươt qua giai đoạn khó khăn nhất….

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px” bg=”327″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.68)” bg_pos=”79% 68%”]

[text_box width=”78″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[testimonial image=”4771″ image_width=”167″ name=”Tuấn Trung” company=”Giám đốc công ty luật”]

Thám tử Yuki là công ty giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thám tử.  Công ty tôi đã tìm hiểu rất nhiều Văn phòng thám tử nhưng cuối cùng chúng tôi đã hợp tác với Thám tử Yuki vì sự chuyên nghiệp của họ.

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”200px” bg=”1222″ bg_overlay=”rgba(26, 22, 22, 0.5)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[testimonial image=”4770″ image_width=”167″ name=”Phương Lan” company=”Khách hàng”]

Cuộc sống bế tắc một thời gian dài. Muốn buông bỏ cũng không được khi tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Tôi tìm đến Thám tử Yuki để nhờ theo dõi chồng và sự thật làm tôi đau đớn. Cảm ơn những người bạn Yuki đã giúp tôi thời gian vừa qua.

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[gap]

TIN MỚI NHẤT

[divider align=”center” width=”90px” color=”rgb(214, 64, 60)”]

[gap]

[blog_posts style=”normal” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”collapse” columns__md=”1″ depth_hover=”1″ posts=”4″ title_size=”small” show_date=”false” excerpt=”false” image_size=”large”]

[/col]

[/row]
[section label=”Simple Center” bg=”4796″ bg_color=”rgb(245, 245, 245)” bg_pos=”56% 27%” padding=”20px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

[/col]

[/row]

[/section]