Tag Archives: Thám tử sài gòn yuki

Thám tử Sài gòn Yuki

Thám tử Sài gòn Yuki

Ở nước ngoài, thám tử không hề xa lạ gì với người dân vì họ là những người chuyên trách điều tra những vụ án từ lớn đến bé và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật sở tại. Có thể nói thám tử còn có những quyền hạn lớn