Tag Archives: suy diễn logic

Suy diễn logic – Yếu tố cần thiết của điều tra

Suy diễn logic – Yếu tố cần thiết của điều tra

Trong tất cả các tình huống, suy diễn, suy luận luôn là hành động phán đoán ban đầu. Nó giúp thám tử tìm ra mấu chốt của vấn đề, sự việc. Suy diễn logic sẽ giúp cuộc điều tra đi đúng hướng, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Suy diễn lôgic, lập luận bằng suy diễn