Tag Archives: scan tài liệu

Độc đáo chiếc bút có khả năng scan tài liệu và ghi âm

Độc đáo chiếc bút có khả năng scan tài liệu và ghi âm

Những người thường phải đi sao chép, thu thập dữ liệu luôn bị thu hút bởi các sản phẩm đến từ công ty Hammacher Schelemmer, cũng như lần này với Pen Sized Scanner, khách hàng sẽ hoàn toàn bị thuyết phục ngay từ giây phút đầu tiên thấy ứng dụng của nó. Bút Pen sized