Tag Archives: ống nhòm hồng ngoại

Ống nhòm chuyên dụng dành cho thám tử

Ống nhòm chuyên dụng dành cho thám tử

Ống nhòm là thiết bị không thể thiếu dành cho thám tử. Bởi trong nhiều trường hợp, khoảng cách là rào cản trong quá trình tác nghiệp của bạn, thì việc sử dụng ống nhòm là điều cần thiết giúp bạn thu thập bằng chứng. Tuy vào mục đích công việc mà bạn sẽ chọn