Tag Archives: NỬA ĐÊM LẮNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CHỒNG

NỬA ĐÊM LẮNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CHỒNG MÀ LÒNG ĐAU NHÓI

NỬA ĐÊM LẮNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CHỒNG MÀ LÒNG ĐAU NHÓI

NỬA ĐÊM LẮNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CHỒNG MÀ LÒNG ĐAU NHÓI Tôi và anh quen nhau từ khi vừa mới lên thành phố, cùng nhau học chung một trường đại học. TÌnh cảm bén duyên từ đấy.    Chúng tôi cưới nhau với hai bàn tay trắng, làm công ăn lương chật vật. Sau