Tag Archives: MẤT CHỒNG VÀO TAY TÌNH TRẺ VÌ THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP

MẤT CHỒNG VÀO TAY TÌNH TRẺ VÌ THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP

MẤT CHỒNG VÀO TAY TÌNH TRẺ VÌ THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP

MẤT CHỒNG VÀO TAY TÌNH TRẺ VÌ THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP    Tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập từ thuở nhỏ. Bởi hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi theo học hành trên lớp mà chỉ được học lớp bổ túc vào buổi tối. Còn phần lớn thời gian