Tag Archives: ĐỪNG BAO GIỜ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI VẺ BỀ NGOÀI

ĐỪNG BAO GIỜ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI VẺ BỀ NGOÀI

ĐỪNG BAO GIỜ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI VẺ BỀ NGOÀI

ĐỪNG BAO GIỜ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI VẺ BỀ NGOÀI Cuộc sống hiện đại luôn có những câu chuyện bất ngờ. Làm trong công ty thám tử điều tra đã lâu nhưng với Ba luôn có những trường hợp “bở hơi tai” và đôi khi lại “dở khóc dở cười”. Chuyện là thế này.