Tag Archives: ugs

Thiết bị theo dõi siêu đẳng

Thiết bị theo dõi siêu đẳng

Các thiết bị cảm biến chỉ to bằng lòng bàn tay, được tạo ra cho quân đội Mỹ sử dụng, sẽ được rải khắp Trung Đông, để phát hiện bất kỳ ai gần đó đang di chuyển rồi báo cáo về các trung tâm điều khiển từ xa. Trước đây, khi các đội quân chiến