Tag Archives: Trục lợi bảo hiểm

Thám tử điều tra ” Trục lợi bảo hiểm “

Thám tử điều tra ” Trục lợi bảo hiểm “

Hiên nay, trục lợi bảo hiểm là vấn nạn của ngành bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chưa có cơ chế quản lý ưu việt để có thể khả dĩ kiểm soát triệt để được vấn đề này.Chúng tôi đã từng điều tra, khám phá thành công hàng trăm vụ trục lợi bảo hiểm. Tránh thất