Tag Archives: thiet bị ghi am sieu nho

Thám tử tư Yuki giới thiệu thiết bị ghi âm, nghe lén

Thám tử tư Yuki giới thiệu thiết bị ghi âm, nghe lén

Một số vấn đề mà bạn gặp phải trong khi làm việc đó là nhớ tất cả những gì quan trọng. Về cơ bản đầu óc của con người không thể hoàn thành tốt những điều đó. Và như vậy, máy móc thiết bị ra đời để giúp chúng ta. Thiết bị ghi âm chuyên