Tag Archives: tham tu tai dong nai

Thám tử tại Đồng Nai

Thám tử tại Đồng Nai

Thám tử tại Đồng Nai nhiều khi còn hoạt động nhiều hơn Sài gòn rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Theo thống kê của công ty thám tử chi nhánh của văn phòng thám tử Yuki ở Đồng nai thì hằng ngày chi nhánh tại đây tiếp nhận khoảng 3 người đặt lịch phỏng