Tag Archives: thám tử hàng đầu tại

Thám tử và thu nợ (phần 10)

Thám tử và thu nợ (phần 10)

Thám tử và thu nợ (phần 10) Chapter 10 Lúc đấy thì mình cũng đoán ra em Hà này chắc là bạn em Vân. Được em Vân nhờ đứng tên cái nhà này. Chắc phái 4 ku đẹp trai khoai to đến để cứu net mình đây. Nghe cái câu: “Anh bảo gì thì làm

Thám tử và thu nợ (phần 8)

Thám tử và thu nợ (phần 8)

Thám tử và thu nợ (phần 8) Chapter  8 Xoay vòng vốn chưa bao giờ là việc đơn giản. Khi bạn vay một khoản tiền từ ngân hàng về. Chắc chắn sẽ không đem về để két sắt và đợi đến ngày thì đi trả nợ. Bạn sẽ phải đem tiền đi mà đầu tư