Tag Archives: quan tâm em hơn

Đừng để ai quan tâm em hơn nữa nhé

Đừng để ai quan tâm em hơn nữa nhé

  Sài gòn một chiều mưa. Với tôi thì mưa thường mang một nỗi buồn man mác. Tôi ngồi trong văn phòng công ty thám tử Yuki. Nhớ lại về cậu thanh niên khách hàng vào tuần trước. Một câu chuyện không mấy làm vui. Bởi đã từng thấy quá nhiều câu chuyện lâm li