Tag Archives: PHẢI LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ

PHẢI LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ?

PHẢI LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ?

PHẢI LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ      Tôi, một cô gái vừa bước vào đời, giữa biết bao sóng gió, thách thức đang chờ đợi phía trước. Thực sự mà nói, con người ta chỉ trưởng thành khi có biến cố ngoài mong đợi trong đời xảy ra mà thôi. Với tôi, ra