Tag Archives: nông dân

Phải chăng anh là “nông dân” ?

Phải chăng anh là “nông dân” ?

                Phải chăng anh là “Nông Dân” ?     Chưa bao giờ Huyền cảm thấy hoang mang như lúc này. Thế giới quan gần như sụp đổ bởi một tin động trời, Khải người yêu cô lại là “nông dân”. Nghe thì chắc tưởng nhà ảnh có nhiều