Tag Archives: nhà tâm linh

Vén màn sự thật: góc tối đằng sau cuộc sống của một nhà tâm linh

Vén màn sự thật: góc tối đằng sau cuộc sống của một nhà tâm linh

Nhắc tới nhà tâm linh chắc hẳn rằng chúng ta sẽ nghĩ tới những người sẽ giúp mọi người trong công việc bói toán , nói chuyện với người âm, hay tìm mộ người đã khuất,… Hôm nay câu chuyện mà tôi muốn kể là một câu chuyện về một nhà tâm linh “dởm”. Câu