Tag Archives: LỜI THÚ TỘI VỢ NGOẠI TÌNH

LỜI THÚ TỘI VỢ NGOẠI TÌNH ĐỂ TRẢ NỢ CHO TÔI

LỜI THÚ TỘI VỢ NGOẠI TÌNH ĐỂ TRẢ NỢ CHO TÔI

LỜI THÚ TỘI VỢ NGOẠI TÌNH ĐỂ TRẢ NỢ CHO TÔI Tôi thực sự không biết làm thế nào khi biết tin vợ tôi ngoại tình nữa. Lỗi chưa hẳn thuộc về vợ tôi. Tất cả chỉ vì tôi quá kém cỏi hay sao? Tôi năm nay 35 tuổi, xuất thân không phải từ thành