Tags Kiểm tra lý lịch

Tag: kiểm tra lý lịch

Tại sao việc kiểm tra lý lịch lại quan trọng khi tuyển nhân sự công ty?

Một báo cáo thống kê năm 2017 cho biết cứ 6 ứng viên thì có 1 người nói dối trong lý lịch của họ....

Most Read