Tag Archives: khách sạn ngoại tình

Khách sạn ngoại tình – Phần 2

Khách sạn ngoại tình – Phần 2

Phần hai của khách sạn ngoại tình sẽ là những câu chuyện ngoại tình, câu chuyện tìm kiếm người tại khách sạn Hoàng anh trong những ngày tháng đầu chị Hương làm quản lí tại đây. Câu chuyện sảy ra sau khi chị Hương vào làm được hai tháng. Có một thanh niên thuê phòng