Tag Archives: độc hại

Bóc trần công nghệ sản xuất hạt dưa “ăn để… ung thư”

Bóc trần công nghệ sản xuất hạt dưa “ăn để… ung thư”

“Không ngậm chất tẩy trắng và phẩm màu công nghiệp với nhớt thải thì không thể có hạt dưa đẹp và bóng được”, đó là sự thật mà phóng viên phát hiện sau hơn một tháng thâm nhập các cơ sở làm hạt dưa bằng công nghệ hết sức độc hại ở Tây Ninh và