Tag Archives: điều tra pháp y

Những vụ điều tra dựa vào nghiệp vụ pháp y

Những vụ điều tra dựa vào nghiệp vụ pháp y

Nghiệp vụ pháp y đã ra đời và được áp dụng cách đây hơn 1 thế kỷ. Dựa vào những chứng cứ trên cơ thể giúp nhận diện, nhận dạng một cách chính xác nhất. Sau đây là một số bằng chứng nổi bật của nghệ thuật pháp y: Hawley Harvey Crippen. Năm 1910, khi