Tag Archives: đã lâu không gặp

Đã lâu không gặp anh người chồng cũ của em

Đã lâu không gặp anh người chồng cũ của em

Đôi khi lòng ích kỷ nhỏ nhen sẽ mang đến những ân hận một đời. Và chính bản thân em đang trong hoàn cảnh như vậy. Thật sự em rất buồn anh ah. Em từng cho rằng em là trung tâm của vũ trụ. Em không nghe lời khuyên của một ai. Em làm những