Tag Archives: cặp bồ

Chồng … Cục nợ lớn nhất cuộc đời

Chồng … Cục nợ lớn nhất cuộc đời

Em đang rất bế tắc, em buồn chán nhưng không biết nên làm thế nào. Bản thân em gần 15 năm nay đã hy sinh rất nhiều cho gia đình nhỏ này. Nhưng rồi em chẳng nhận được chút hạnh phúc nào. Ngược lại những gì đến với em toàn là trái đắng. Em k