Tag Archives: cao tốc

Đừng là cả thế giới của nhau phần 3

Đừng là cả thế giới của nhau phần 3

Đừng là cả thế giới của nhau (phần 3) Chap 3  Thời gian cái Hạnh xuống Hà Nội học là khoảng thời gian khó khăn cho hai đứa. Sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra. Thử thách hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy.  Khoảng tháng 8 năm 2015, Hạnh đã xuống Hà Nội