Tag Archives: CÁI KẾT KHI CHỒNG ĐÌNH SẢN VÀ VỢ CÓ THAI

CÁI KẾT KHI CHỒNG ĐÌNH SẢN VÀ VỢ CÓ THAI

CÁI KẾT KHI CHỒNG ĐÌNH SẢN VÀ VỢ CÓ THAI

CÁI KẾT KHI CHỒNG ĐÌNH SẢN VÀ VỢ CÓ THAI    Giang lấy vợ được 5 năm, nhưng ngặt một nỗi là không có con trai. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tình cảm của anh dành cho vợ. Bởi anh thuộc thế hệ trẻ, ảnh hưởng bởi văn hóa từ phương Tây nên