Tag Archives: bên nhau trọn đời

Đừng là cả thế giới của nhau

Đừng là cả thế giới của nhau

Đừng là cả thế thế giới của nhau Chap 1    Cái nghề thám tử này nhiều khi nó làm tôi cảm thấy như mình là người đa nhân cách. Gặp những vị khách hàng qua từng vụ án. Lắng nghe rồi lặng lẽ quan sát câu chuyện về họ. Qua một góc độ rất