Tag Archives: án mạng

Hành trình phá án từ hạt lúa nảy mầm trên thi thể nữ đại gia

Hành trình phá án từ hạt lúa nảy mầm trên thi thể nữ đại gia

 27 năm trước, khi KHKT hình sự chưa phát triển, đối mặt với những vụ án khó, chỉ có sự mưu trí, kinh nghiệm của các điều tra viên mới quyết định giúp sáng tỏ các vụ án, như hành trình phá vụ án hạt thóc nảy mầm trên xác chết tại Đà Nẵng năm