Tag Archives: ADN

Phá án nhờ ADN

Phá án nhờ ADN

“Con người ta có thể thay đổi họ tên, thay đổi số CMND, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ”. Đó là lý do giúp vô số vụ án tưởng chừng