02822028888

Dịch vụ thám tử xác minh thông tin uy tín

Thông tin nhận dạng sai hoặc bị đánh cắp có thể gây ra các vấn đề quan trọng trong các tổ chức có uy tín. Một giám đốc cấp cao với một danh tính giả thậm chí có thể dẫn đến sự sụp đổ của một tổ chức. Công ty thám tử Yuki cung cấp kiểm tra nhận dạng dựa trên các tài liệu tham chiếu khác nhau..

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • Dịch vụ xác minh cá nhân,
  • Dịch vụ xác minh lý lịch,
  • Dịch vụ xác minh trước tuyển dụng,
  • Dịch vụ xác minh giấy tờ,
  • Dịch vụ xác minh tham chiếu chuyên nghiệp,
  • Dịch vụ xác minh địa chỉ,
  • Dịch vụ xác minh biển số xe,
  • Dịch vụ xác minh số điện thoại,

Chúng tôi cam kết cung cấp Dịch vụ xác minh danh tính, định tính cho các khách hàng là những chủ doanh nghiệp, tập đoàn một cách chuyên nghiệp với thời gian nhanh nhất và hoàn toàn bí mật.

Công ty thám tử Yuki