02822028888

Dịch vụ thám tử điều tra doanh nghiệp tại tphcm

Dịch vụ điều tra doanh nghiệp của Thám tử Yuki tại TPHCM là một phần dịch vụ thám tử chuyên nghiệp thực hiện quyền hạn và chức năng của mình trong giới hạn được xác định bởi luật pháp Việt Nam liên quan đến cuộc chiến chống lại tội phạm kinh tế tài chính và điều tra các vụ án hình sự trong phạm vi quyền hạn của nó.

Mục tiêu chính của Dịch vụ là hỗ trợ phát triển kinh tế của các doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đề ra, Dịch vụ thực hiện các hoạt động điều tra đầy đủ, chuyên môn phù hợp, các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và trấn áp tội phạm.

Nhiệm vụ của Dịch vụ
Cải thiện môi trường kinh doanh, phòng ngừa và loại bỏ tội phạm kinh tế bằng cách thực hiện các hoạt động điều tra hoạt động.

Tầm nhìn của dịch vụ
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Dịch vụ duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức khác ở Việt Nam, v.v. Bên cạnh đó, trong quan điểm chia sẻ và thực hiện các biện pháp tốt nhất có sẵn trong lĩnh vực chống tội phạm kinh tế , Dịch vụ hợp tác với các cơ quan đồng nghiệp của nước ngoài và các tổ chức khác một cách chặt chẽ. Dịch vụ chăm sóc sự phát triển và cải thiện các điều kiện làm việc của hoạt động; Ngoài ra, nó liên tục chăm sóc nâng cấp trình độ nhân sự và giữ các tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực này.

Giá trị của dịch vụ
Các hoạt động của Dịch vụ được thực hiện theo các nguyên tắc hợp pháp, nhân văn, công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ danh dự và nhân phẩm của một người.
Dịch vụ thực hiện các hoạt động của mình tuân thủ đầy đủ pháp luật. Nhân sự của Dịch vụ đảm bảo việc bảo vệ nguyên tắc công bằng trong phạm vi thẩm quyền của họ. Dịch vụ thực hiện các bước để thông báo, liên quan và hợp tác với xã hội trong các quy trình hiện tại, để làm cho các hoạt động của Dịch vụ trở nên công khai và minh bạch. Mọi người nên có cơ hội thực hiện quyền có quyền truy cập vào thông tin công khai được lưu giữ trong phần Tra cứu thông tin

Công ty thám tử Yuki – Dịch vụ thám tử uy tín tại TPHCM