02822028888

Cách tìm thẻ xe để xác định chủ sở hữu ở Mỹ

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn xác định chủ sở hữu của một chiếc xe bằng thẻ xe hoặc biển số xe. Ví dụ: bạn có thể là nạn nhân tội phạm hoặc nhân viên của một doanh nghiệp đang tìm cách xác minh tính chính xác của thông tin do ai đó gửi. Một số trang web có sẵn để giúp bạn tìm thông tin thẻ xe. Tuy nhiên, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của tài xế (DPPA), việc thực hiện tìm kiếm biển số ngược trừ khi bạn có lý do pháp lý để làm như vậy là bất hợp pháp.

Trước khi bạn cố gắng sử dụng một trang web như vậy, bạn nên xem lại hành vi bảo mật để đảm bảo rằng lý do của bạn được bảo vệ. Cách an toàn nhất để có được thông tin thẻ xe là liên hệ với bộ phận xe cơ giới (DMV) hoặc sở cảnh sát tiểu bang ở tiểu bang đã cấp biển số.


Bước 1
Liên lạc với sở cảnh sát nhà nước
Liên lạc với sở cảnh sát tiểu bang ở tiểu bang đã cấp thẻ xe. Nếu lý do của bạn để có được danh tính chủ sở hữu thẻ liên quan đến tai nạn hoặc tội phạm, hãy nộp báo cáo cảnh sát. Cảnh sát có thể không tiết lộ danh tính của chủ sở hữu. Thay vào đó, bộ có thể đề nghị giúp bạn nộp báo cáo.

Bước 2
Liên lạc với DMV
Liên lạc với DMV. Nếu tìm kiếm của bạn không liên quan đến tai nạn hoặc tội phạm, hãy liên hệ với DMV ở tiểu bang đã cấp thẻ xe hơi. DMV sẽ có hồ sơ về tất cả các số biển số xe ở tiểu bang đó.

Bước 3
Hoàn thành mẫu yêu cầu
Hoàn thành một mẫu yêu cầu. Nhiều tiểu bang có các hình thức có sẵn trực tuyến. Nếu không, yêu cầu một mẫu từ DMV. Đọc hướng dẫn cẩn thận. Một số hình thức yêu cầu chữ ký của một doanh nghiệp hoặc quan chức chính phủ. Chữ ký này là để xác minh lý do pháp lý tại sao bạn cần thông tin được yêu cầu.

Bước 4
Trả phí thích hợp
Trả phí thích hợp. DMV sẽ thu phí để thực hiện tìm kiếm biển số ngược. Lệ phí khác nhau. Kiểm tra với DMV để biết biểu phí hiện tại.

Có được danh tính của chủ sở hữu của thẻ xe.
Có được danh tính của chủ sở hữu của thẻ xe. Thông tin liên quan đến chủ sở hữu sẽ được tiết lộ cho bạn nếu DMV cảm thấy rằng yêu cầu của bạn tuân thủ luật pháp. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn có thể thuê một nhà điều tra tư nhân để giúp bạn.

Cảnh báo
Sử dụng thông tin không có được một cách hợp pháp có thể dẫn đến hình phạt pháp lý.