02822028888

Báo Mỹ thuê thám tử tư làm đánh giá Galaxy S20 Ultra

Người dùng thông thường có thể không dùng tính năng zoom 100x hàng ngày, nhưng đối với thám tử tư thì lại là câu chuyện khác!

Galaxy S20 Ultra sở hữu hệ thống Zoom rất ‘vượt thời đại’, khi cho phép người dùng phóng đại tới 100x. Trong bài đánh giá tính năng này , chúng tôi cũng đã phải đưa ra kết luận rằng không phải bất cứ ai cũng cần sử dụng tới nó, vì trong đa phần trường hợp chỉ 10 – 30x là đã quá đủ. Nhưng trong trường hợp mà trang Wall Street Journal đưa ra thì lại là câu chuyện khác.


Công ty thám tử Yuki – Dịch vụ thám tử điều tra chuyên nghiệp