0939 911 666

Bảo mật thông tin là nghĩa vụ của một công ty thám tử chuyên nghiệp

Đối với Công ty thám tử cung cấp dịch vụ thám tử điều tra có giấy phép của Bộ Tư pháp áp dụng như đối với bí mật nghề nghiệp gắn với một số ngành nghề nhất định. Ví dụ: bác sĩ, bác sĩ đa khoa, bác sĩ phẫu thuật, nhân viên kế toán, dược sĩ, luật sư, nhà tâm lý học, nhà điều tra tư nhân và các quan chức tuyên thệ không nên đưa ra bất kỳ bí mật nào mà khách hàng đã giao phó cho họ.

Do đó, các công ty điều tra tư nhân phải giữ bí mật nghiêm ngặt đối với tất cả những gì đã được biết trong hợp đồng và việc thực hiện thỏa thuận, trừ khi có nghĩa vụ theo luật định hoặc nếu dữ liệu đó liên quan đến tội phạm hình sự và được cung cấp cho cảnh sát theo quy định . Nghĩa vụ bảo mật cũng mở rộng đến danh tính của khách hàng.

Hình phạt dành cho những người không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này không hề nhẹ. Nếu bạn tiết lộ bí mật nghề nghiệp có thể bị phạt tù tối đa là sáu tháng. Hơn nữa, bạn có nguy cơ bị loại bỏ giấy phép thực hiện công việc hoặc thậm chí bị đình chỉ theo trình tự nghề nghiệp hoặc công lý.

Theo luật, chỉ có các khả năng sau đây để làm cho thông tin từ một cuộc khảo sát hoặc dữ liệu khách hàng là ‘công khai / truyền thông / sâu sắc’:

◎ Khách hàng ủy quyền rõ ràng cho việc này
◎ Tòa án yêu cầu thông tin này một cách rõ ràng
◎ Khách hàng (tư nhân) đã chết
◎ Khách hàng (công ty) bị giải thể

TÌM SỰ THẬT ĐỘC LẬP

Việc tìm ra sự thật nếu ưu tiên của chúng tôi, mỗi cơ quan điều tra sẽ tập trung vào việc tìm ra sự thật này, đôi khi kết quả là hài lòng cho thân chủ nhưng đôi khi sự thật lại không làm thân chủ hài lòng.

Điều tra viên tư nhân phải luôn thực hiện điều tra một cách độc lập và báo cáo bất kể khách hàng muốn nghe những gì.

Mặc dù điều tra viên tư nhân thường được sử dụng trong luật dân sự để thu thập chứng cứ, chẳng hạn như điều tra viên độc lập có giá trị pháp lý (báo cáo của cơ quan điều tra hình sự là bằng chứng có giá trị pháp lý và lời khai được đưa ra với tư cách là chuyên gia nhân chứng) đôi khi cũng được sử dụng trong luật hình sự.

Cụ thể, trong trường hợp nhiều bản khai với cảnh sát không được điều tra vì thiếu nhân lực thu thập chứng cứ, thì bằng chứng do cơ quan điều tra (điều tra viên tư) cung cấp sẽ bổ sung cho bộ phận tư pháp và đảm bảo những bản khai này sẽ được sử dụng.

CÁC DỊCH VỤ CÁ NHÂN

Chúng tôi phân biệt chính mình thông qua mối quan hệ trực tiếp, cá nhân với khách hàng và các thỏa thuận giá cả rõ ràng. Chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày.

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm xã hội là yếu tố then chốt trong sự thành công lâu dài của công ty chúng tôi. Do đó, chúng tôi đầu tư vào nhân viên của mình và mang đến cho họ cơ hội phát triển, học hỏi và tạo tác động xã hội tích cực cho xã hội.

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI  – ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG CAO – LUÔN GIỮ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BỀN VỮNG